Az I. Sikeres Magyar Bútorgyártók Kiállításának szakmai napjai

Időpont: 2006. szeptember 12-13. 11:00-13:00

Helyszín: 1237 Budapest, Nagykőrösi út 349.
M5 Market épülete, konferenciaterem

Szeptember 12.
Előadók:
Dr. Herczog László szakállamtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Dr. Papp István elnök, Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
Dr. Balogh István vezető tisztségviselő, Pannónia Regia Kht.
Gyöngyösi László igazgató, Citibank Zrt.

Szeptember 13.
Előadók:
Molnár-Gábor Csilla tanácsadó, ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
Simon József kkv értékesítési támogató K&H Bank Zrt.
Leskó Tamás főosztályvezető h., Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Szeptember 12.

Az előadások 11 órakor kezdődtek, Pólya Miklós fővédnök köszöntő szavait követően.

Az első előadást Dr. Herczog László szakállamtitkár tartotta, melynek során a Szociális és Munkaügyi Minisztérium működését, céljait, fejlesztési koncepcióit mutatta be a hallgatóságnak. Az európai tapasztalatokat, európai modelleket figyelembe vevő fejlesztési elképzelések a munka világának számos területét érinteni fogják. Szó esett az ágazati érdekképviseletek és az állam közötti szorosabb együttműködésről, illetve az ágazati érdekképviseletek és az ágazatokban tevékenykedő vállalkozások közötti együttműködésről is.
A következő előadó Dr. Papp István, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke volt. Előadásában bemutatta a munkaügyi hatóság munkáját és lehetőségeit. Ennek keretében ismertette a hatósági ellenőrzések főbb szempontjait és a bírságolási gyakorlatot. Szóba került az a probléma is, hogy a jelenlegi szabályozás számos ponton nem felel meg az életszerűség követelményének, mivel nem veszi figyelembe az egyes ágazatok sajátosságait. Itt példaként a mezőgazdasági dolgozók munkarendjét említette, akik a szabályok betartásával, esetlegesen az éves termény sikeres betakarítását veszélyeztetnék.
Ezen problémák feltárását és kiküszöbölését a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások együttműködésével tudja a hatóság megvalósítani.
A rövid ebédet követően Dr. Balogh István, a Pannonia Regia Kht. vezető-tisztségviselője tartott előadást az innovációról, regionális fejlesztésről. Saját példájukon, a komáromi térségen keresztül mutatta be, hogy egy adott térség felemelkedésében milyen jelentős szerepet tud betölteni egy elkötelezett szervezet, ha a térség erőforrásait összefogva -azt koordinálva- hajt végre egymással összehangolt projekteket. A vezető-tisztségviselő ismertette az RS modellt is, amely hasonló innovatív szerepet tölt be, de nem térségi, hanem bútorágazati szerepvállalása révén.
A szakmai nap Gyöngyösi László igazgatónak, a Citibank munkatársának előadásával zárult. Ezen előadás során a Citibank rövid bemutatását követően a kis- és középvállalkozásokat érintő, különböző Citibank-termékek kerültek ismertetésre.


Szeptember 13.

A szakmai nap Molnár-Gábor Csillának, az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Beszállítói és Tanácsadó Központ tanácsadójának előadásával kezdődött. Az előadás révén a hallgatóság tagjai megismerkedhettek az ITD történetével, szervezetével, valamint azokkal a szolgáltatásokkal, amelyeket a szervezet a vállalkozások részére nyújtani tud. Bemutatásra került, hogy a külpiacokon való megjelenés esetén milyen segítséget tud az exporthoz, külföldi kiállításokon való megjelenéshez az ITD Hungary nyújtani.
Szó esett az üzletember találkozókról, beszállítói partnerekről, külföldi közbeszerzési tenderekhez való segítségnyújtásról is.
A következő előadó Simon József volt a K&H Bank részéről. A K&H Bank tevékenységének bemutatását követően az előadó ismertette azon banki termékeket, amelyeket kis és középvállalkozásokat leginkább érdekelhetik.
Az ebédet követően Leskó Tamás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezető-helyettese tartotta meg a szakmai napok utolsó előadását, a hazai és közösségi támogatásokról.
Az előadó ismertette a jelenlegi támogatási tendenciákat, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 közötti időszakára várható forrás-felhasználási lehetőségeket. Ezeken belül részletesen ismertetésre került a vissza-nem térítendő támogatások rendszere, a fejlesztési célok, a várható támogatási intenzitás, valamint az igénybe vehető források évenkénti megoszlása vonatkozásában. A közösségi források mellett az igénybe vehető hazai támogatási formákról, valamint a fejlesztési hitelek igénybevételének lehetőségéről is szó esett.

Ezen előadással lezárultak az I. Sikeres Magyar Bútorgyártók Kiállításának szakmai napjai.

 

Budapest, 2006. szeptember 14.